Katalog zbiorów online

< Powrót

Grafika "Chrystus przed Piłatem"


Autor:
Altdorfer Albrecht (1480-1538)
Miejsce powstania:
Niemcy
Czas powstania:
ok. 1513-1515
Materiał:
papier żeberkowy
Technika:
drzeworyt
Wymiary:
wys. 72 mm, szer. 43 mm
Właściciel:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Dział:
Sztuka
Słowa kluczowe:
Chrystus, pasja, Biblia, Nowy Testament
Sygnatura:
MK-5270 S

Chrystus przed Piłatem to 22 rycina z cyklu Upadek i Odkupienie Człowieka. Składało się na niego 40 rycin, z których pierwsza przedstawiała Adama i Ewę spożywających zakazany owoc a ostania Gloryfikację Maryi. W 1604 r. w Zurychu nieznany wydawca opublikował 38 rycin z tego cyklu pod tytułem Alberti Dureri Noviberg. German. Icones Sacrae, &c., nunc primum e tenebris in lucem editae z wersami Pisma Świętego odnoszącymi się do konkretnych przedstawień oraz masywnymi inicjałami na kompozycji. Odbitka ze zbiorów MZKiD pochodzi z wczesnego wydania nie nosząc śladów ingerencji późniejszych edytorów w powierzchnię klocka graficznego. Scena przyprowadzenia Chrystusa przed Piłata opisana została przez wszystkich Ewangelistów (Mt 27,11-14; Mk 15,1-15; Łk 23,1-7; Łk 23,13-25; J 18,28-40). Otoczony przez żołnierzy Jezus został postawiony przed namiestnikiem, na którym tłum i kapłani wymogli wydanie wyroku ukrzyżowania.

 Opis  rozwiń  zwiń